May 1, 2017

ขั้นตอนการจองตั๋ว นครศรีราชาทัวร์ ออนไลน์

นี่เป็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยท่านสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ด้วยตัวเองเพียงเปลี่ยนจุดขึ้นรถ จุดลงรถ วันเดินทาง ตามที่ท่านต้องการที่จะเดินทาง

โดยรถทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ มีจุดขึ้นรถดังนี้

กรุงเทพ = ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)

นครศรี = บขส.นครศรี หรือจุดลงรถอื่นๆ

VDO – ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์นครศรีราชาทัวร์– ตัวอย่าง

ขั้นตอนการจองตั๋ว Step By Step – ตัวอย่าง

ค้นหาเที่ยวรถทัวร์


เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง


เลือกที่นั่ง


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


นำรหัสการจองไปจ่ายเงิน


**** ต้องชำระค่าตั๋วก่อนวันเวลาที่กำหนด (ก่อนเที่ยงคืน 24.00 ของวันที่ทำรายการ)

**** นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดจำหน่ายตั๋ว เพื่อรับตั๋วจริง ก่อนรถออก 30 นาที