ตารางเดินรถ นครศรีราชาทัวร์

ตารางเดินรถทัวร์ เส้นทางเดินรถ เวลารถออก รถทัวร์นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ปากพนัง มีรายละเอียดดังนี้

ตารางเดินรถ นครศรีราชาทัวร์ ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

 • สาย 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
 • สาย 981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง
 • สาย 993 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
 • รถมีทั้งไปกลับ

ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก นครศรีราชาทัวร์ เช็คแบบ Real time ได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

ค้นหาเที่ยวรถ

เมื่อเช็คในระบบออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ จุดขึ้น ถนนบรมราชชนนี (สายใต้) และ จุดลง บขส. นครศรีธรรมราช มีเที่ยวรถนครศรีราชาทัวร์ดังนี้

นครศรีราชาทัวร์ กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีราชาทัวร์ ป.1 … ราคาตั๋ว 547 …เวลารถออก 07:00 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 …. เวลารถออก 17:00 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช นครศรีราชาทัวร์ ป.1 … ราคาตั๋ว 547 …. เวลารถออก 17:40 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 …. เวลารถออก 18:00 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 24 … ราคาตั๋ว 851 … เวลารถออก 18:00 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 24 … ราคาตั๋ว 851 … เวลารถออก 19:00 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีราชาทัวร์ ป.1 … ราคาตั๋ว 547 … เวลารถออก 19:10 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 … เวลารถออก 20:30 น.

นครศรีราชาทัวร์ นครศรี – กรุงเทพ

 • ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ ป.1 … ราคาตั๋ว 547 … เวลารถออก 09:00 น.
 • นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ ป.1  … ราคาตั๋ว 547 … เวลารถออก 17:00 น.
 • นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 … เวลารถออก 17:30 น.
 • นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 32 .. ราคาตั๋ว 638 … เวลารถออก 17:50 น.
 • นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 24 … ราคาตั๋ว 851 … เวลารถออก 18:00 น.
 • ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ ป.1 … ราคาตั๋ว 547 .. เวลารถออก 18:10 น.
 • ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 638 … เวลารถออก 18:30 น.
 • ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 24 … ราคาตั๋ว 851 … เวลารถออก 18:30 น.

กรุงเทพ – ปากพนัง

 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีราชาทัวร์ ป.1 … ราคาตั๋ว 571 .. เวลารถออก 07:00 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 666 …เวลารถออก 18:00 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 24 … ราคาตั๋ว 851 ..เวลารถออก 18:00 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีราชาทัวร์ ป.1 … ราคาตั๋ว 571 .. เวลารถออก 19:10 น.
 • กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 666 … เวลารถออก 20:30 น.

ปากพนัง – กรุงเทพ

 • ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ ป.1 .. ราคาตั๋ว 571  .. เวลารถออก 08:00 น.
 • ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ ป.1 … ราคาตั๋ว 571 … เวลารถออก 17:10 น.
 • ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 32 … ราคาตั๋ว 666 … เวลารถออก 17:30 น.
 • ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ นครศรีราชาทัวร์ วีไอพี 24 … ราคาตั๋ว 851 … เวลารถออก 17:30 น.

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ เช็คแบบ Real Time ที่ เมนูค้นหาเที่ยวรถ ครับ

รถทัวร์นครศรีราชาทัวร์

รถทัวร์นครศรีราชาทัวร์

เส้นทางรถทัวร์นครศรีราชาทัวร์ : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 นครปฐม นครปฐม 0 ชั่วโมง
3 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 10 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดท่าศาลา 10 ชั่วโมง  20 นาที
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 11 ชั่วโมง

เส้นทางนครศรีราชาทัวร์ : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 นครปฐม นครปฐม 0 ชั่วโมง
3 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง  45 นาที
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 10 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 11 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง 12 ชั่วโมง

เส้นทางรถทัวร์นครศรีราชาทัวร์ : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 นครปฐม นครปฐม 0 ชั่วโมง
3 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 8 ชั่วโมง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *