กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง

นครศรีราชาทัวร์ . กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง

นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

  • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
  • นครปฐม
  • จุดจอดรพ.เพชรรัตน์
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  • จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
  • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่